Sinds schooljaar 2010-2011 werken we met de Mytylschool Roosendaal samen aan het project “Blue Bird” in Nepal. We ondersteunen daar een school, maar koppelen dat ook aan deskundigheidsbevordering van ons personeel. Zo zijn in februari 2011 juf Vera, juf Katinka, juf Ellen en juf Joyce naar Nepal geweest en hebben daar samen met 4 personeelsleden van de Mytylschool geholpen en bekeken wat we vanuit Nederland nog meer voor deze kinderen kunnen betekenen. Het blog van deze reis is te vinden op: http://blauwevogel.gaatverweg.nl/

In februari 2012 heeft juf Nienke samen met 3 personeelsleden van de Mytylschool Nepal bezocht. Het blog van deze reis is te vinden op: http://blauwevogel2012.gaatverweg.nl/

In  oktober 2012 zijn juf Marinda en juf Ascania naar Nepal gegaan, samen met personeelsleden van de Mytylschool. Het blog van deze laatste reis is te vinden op: http://blauwevogel2012najaar.gaatverweg.nl/

Het projectplan is te downloaden op de pagina downloads van deze website.