Vanaf schooljaar 2011-2012 werken we samen met het Centrum voor de Kunsten en het Roosendaals Symfonie Orkest aan een bijzonder muziekproject. Docenten van het CvK geven samen met leden van het RSO regelmatig muziekles rond een bepaald instrument aan de kinderen van de groepen 3 t/m 6. Ook de eigen muzieklessen door de groepsleerkrachten zijn afgestemd op dit project.

Als afsluiting van deze twee jaar was er op 29 mei een groot concert in schouwburg De Kring waar de kinderen van De Kroevendonk zongen onder begeleiding van een echt symfonieorkest. Foto’s zijn te bekijken bij de fotoreportage.

Hier zijn een paar foto’s van de les met houtblazers in de groepen 5 te bekijken: