Sinds januari 2013 werken we samen met de Mytylschool Roosendaal aan een praktische vertaling van passend onderwijs en inclusief onderwijs. Groep 7A van De Kroevendonk kreeg 1x per week samen les met een SO-groep van de Mytylschool. Dit gebeurt in het Centrum voor de Kunsten of in het Milieu Educatief Centrum. Het project wordt gevolgd vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen om te kijken wat er gebeurt bij de beide oudergroepen en hoe de beleving van de ouders is. De kinderen worden gevolgd door twee ambulant begeleiders van de Mytylschool die de opleiding ecologische pedagogiek volgen aan de Hogeschool Utrecht. Informatie over het project is te vinden op een speciale website: www.meet2learn.nl en ook te volgen op twitter via @meet2learn_Rsd. Meet2learn is een project van de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). In schooljaar 2014-2015 is het project voortgezet in 2 groepen. Groep 5A en groep 8A van De Kroevendonk deden hier aan mee.