SPCO

De Kroevendonk is de enige school van deze stichting. We zijn dus een zogenaamde éénpitter.

Met ingang van 1 januari 2013 is de vereniging VPCO omgezet in de stichting SPCO. Deze omzetting was een nieuwe ontwikkeling in de rijke historie van het protestants christelijk onderwijs in Roosendaal. Sinds de oprichting van de Vereniging ter bevordering van Hervormd schoolonderwijs in de provinciën Noord-Brabant en Limburg op 29 januari 1906 is er veel gebeurd. In 1907 werd als gevolg van deze oprichting de Nederlands Hervormde School aan de Emmastraat in Roosendaal gestart. Een startpunt van het protestants christelijk onderwijs in Roosendaal. De geschiedschrijving van deze historie is ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum in 2007 door Marjan Lolkema – van Vuuren ter hand genomen. Het rijk geïllustreerde boek is op De Kroevendonk nog verkrijgbaar.

Sinds 1 januari 2013 is de directeur van De Kroevendonk formeel directeur-bestuurder van de Stichting. Conform de Code Goed Bestuur is er een Raad van Toezicht. Deze RvT bestaat uit de volgende leden:

 

Dhr. E. Breedveld (voorzitter)

Mw. W.J. Mulder – Bakker

Dhr. L.P. Oostenrijk

Dhr. L.H. Oosting

Dhr. E.M.C. Orie

 

Ter informatie is hier de jaarrekening 2019 te downloaden: Stichting voor PCO Roosendaal – Jaarrekening 2019 – 2020.

De leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse vergoeding conform de richtbedragen van de vereniging van toezichthouders. Hierbij wordt binnen de bandbreedte het laagste bedrag gehanteerd. Daarnaast zijn er overige kosten die gemaakt kunnen worden door de leden van de RvT: scholing (€2000,-), reiskosten (€250,00), representatie (€100,-) en informele ontmoeting met zelfevaluatie (€700,-). Genoemde bedragen gelden voor de RvT als geheel.