Op basisschool De Kroevendonk werken 36 personeelsleden.
Het team kent de volgende functies: groepsleerkrachten, directeur, bovenbouwcoördinator, onderbouwcoördinator, intern begeleider (staf), beleidsmedewerker visie (orthopedagoog), intern begeleider (onderbouw), leraarondersteuner, onderwijsassistent, administratief medewerker en conciërge.

 

Regelmatig volgt het team scholing. We werken zo constant aan de kwaliteit van ons onderwijs.