Op De Kroevendonk vinden we het erg belangrijk dat we samenwerken met kinderen en ouders. Op verschillende manieren is dat in de school merkbaar. Ouders zijn in onze ogen altijd betrokken op hun kind en zijn in die zien deskundige. De deskundigheid van ouders en de deskundigheid van school moet je samen brengen om kinderen goed te begeleiden. Hier geven we structuur aan door te werken met het model van de Stichting Actief Ouderschap die 5 vormen van partnerschap onderscheidt:

Informeel partnerschap (samen staan voor activiteiten en werkzaamheden van de school),
Formeel partnerschap (samen staan voor het schoolbeleid – bestuur/MR),
Didactisch partnerschap (samen staan voor het leren van het kind),
Pedagogisch partnerschap (samen staan voor het welzijn van het kind),
Maatschappelijk partnerschap (samen staan voor de plek van je kind in de maatschappij/wijk/buurt).

De Kroevendonk is vanwege haar manier van werken de eerste school in Nederland die het zogenaamde ISOP-label mocht ontvangen. ISOP staat voor: Innovatie School Ouders Partnerschap. Dit label werd op 2 oktober 2012 uitgereikt door David Kranenburg (Stichting Actief Ouderschap) en dr. Frederik Smit (Expertisecentrum ouders, school en buurt van de Radboud Universiteit Nijmegen).

Onderstaand filmpje geeft een korte impressie van de feestelijke uitreiking:

Zie ook de volgende sites: www.isop-label.nl, www.actiefouderschap.nl, www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum.