OUDERRAAD

Op deze pagina willen we ons als leden van de ouderraad van De Kroevendonk presenteren. We willen graag laten zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan.

Op bovenstaande foto de ouderraad van schooljaar 2013-2014.

Bovenste rij v.l.n.r. Agnes; Angelique (penningmeester); Monique (secretaris); Christel; Saskia; Dymphna; Ciska en Miranda.
Onderste rij v.l.n.r. Kirsten; Ariënne; Margeaux en Eric (voorzitter).

Niet op de foto Brigitte en Karin.


Wat doen we als ouderraad:

Activiteiten

1. Wij willen op een actieve en praktische manier bezig zijn binnen de school om op deze wijze mee te helpen om ieder kind een fantastische tijd op “De Kroevendonk” te geven.
2. De ouderraad helpt bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten in en buiten school. Bijvoorbeeld:
* kinderboekenweek
* sinterklaasfeest
* de kerst- en paasviering
* de sportdag
* de avondvierdaagse
* de projectweek
* het afscheid van groep 8
* en leden van de ouderraad zijn klasse-ouder
3. De ouderraad kan, als daartoe aanleiding is, ook op eigen initiatief adviezen geven aan de oudergeleiding van de medezeggenschapsraad.
4. Aan het begin van elk schooljaar wordt een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders gevraagd. Deze staat ook genoemd in de schoolgids. De ouderraad “beheert” de vrijwillige ouderbijdrage waarmee de diverse activiteiten worden betaald. 

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de organisatie of uitvoering van activiteiten, het lid worden van de ouderraad, de notulen van de vergaderingen of andere activiteiten, vraag het aan een klasse-ouder of stuur dan een mailtje naar: ouderraad@kroevendonk.nl.

Wilt u wel graag helpen op school, maar heeft u geen tijd om deel te nemen aan de ouderraad, dan kunt u zich ook via het ouderhulpboekje aanmelden. 

Wat doen we als ouderraad:

Vergaderingen:

Ongeveer één keer per maand komen we samen om de verschillende activiteiten te bespreken. De notulen van deze vergaderingen staan onderaan deze pagina. In de vergaderingen is er tevens overleg met het team (de school) en met de MR (medezeggenschapsraad).

Notulen ouderraadvergadering 18 december 2013
Aanwezig: Eric, Angelique, Agnes, Kirsten, Christel, Karin, Saskia, Margeaux en Ciska
Aanwezig namens MR: Angelique
Aanwezig namens Team: Elly en Désirée
Afwezig: Arien, Miranda, Monique, Dymphna, Brigitte.

 • Opening
  Eric opent de vergadering. Margeaux komt nog een keer kijken of ze mogelijk lid gaat worden.
 • Notulen van de vorige vergadering
  Herinnering vrijwillige ouderbijdrage wordt in januari weer verstuurd.
 • Ingekomen post en stukken
  NVT
 • Mededelingen Team/MR/Penningmeester
  Team: geen mededelingen.
  Penningmeester: geen mededelingen
  MR: Uitleg over het ondersteuningsprofiel van de school. De school wordt verantwoordelijk voor het herplaatsen van een leerling binnen het samenwerkingsverband als een leerling niet op een school kan blijven.
 • Nieuwe aanmeldingen voor de Ouderraad?
  Hoeveel nieuwe leden zijn nodig voor volgend schooljaar? Wordt in volgende vergadering meegenomen bij vaststellen van de nieuwe OR statuten.
 • Evaluatie
  Sint: het is heel goed gegaan.
 • Activiteiten
  Kerstviering:
  Er is voor alle klassen door de ouders eten verzorgd.
  Tussen 19:00 en 19:45 is er koffie buiten. Er zal wat achtergrondmuziek zijn.
  Vrijdag is er een kerstviering in de eigen klas. Hier zal drinken voor verzorgd worden door de kerst groep van de OR. Er zal door de groepsleerkracht een aangepast lesprogramma worden verzorgd.
 • Verjaardagen (team en ondersteunend personeel)
  Lijst doorgelopen
 • Rondvraag
  OR vergadering voor Kerst volgend jaar eerder plannen i.v.m. eventuele uitdagingen voor kerst.
  Vanuit een bank is gevraagd of er interesse is in de week van het geld (maart 2014). Vraag of er een groep van de Kroevendonk mee kan/wil doen. Dit kan gemeld worden tot 20-02-2014. wordt opgenomen met team
  Kunnen er nieuwe kerstspullen komen voor het versieren van de school. Er moeten ook 2 nieuwe bomen komen hoogte 1.50. Nieuwe klokken slingers ed. Voornamelijk groot materiaal voor de gangen. i.o.m. penningmeester wordt bekeken of hier budget voor is, en of in de “uitverkoop na kerst” kan worden toegeslagen.
 • Sluiting van de vergadering

 

Notulen ouderraadvergadering 14 januari 2014
Aanwezig: Eric, Monique, Agnes, Miranda, Ariënne, Angelique, Agnes, Kirsten, Christel, Karin, Saskia, Margeaux, Ciska en Dymphna
Aanwezig namens MR: Marcel
Aanwezig namens Team: Elly en Désirée
Afwezig: Karin, Brigitte

 • Opening
  Eric opent de vergadering.
 • Notulen van de vorige vergadering
  Geen op of aanmerkingen.
 • Ingekomen post en stukken
  NVT
 • Mededelingen Team/MR/Penningmeester
  Team: geen mededelingen.
  Penningmeester:
  • Nieuwe pinpas is binnen en geactiveerd
  • Er is 62% van de vrijwillige ouderbijdrage gestort
   MR:
  • Er is een opzet voor het jaarplan gemaakt. Dit is een schematisch overzicht waarin alle werkzaamheden en onderwerpen staan die in de MR besproken worden.
  • De vragenlijsten m.b.t. de sociale veiligheid zijn binnen.
  • Het concept van het ondersteuningsprofiel is ondertekend. Hier zijn alle scholen van West-Brabant bij betrokken.
  • Uitleg over het ondersteuningsprofiel van de school. De school heeft een inclusief profiel.
 • Evaluatie
  Kerstdiner: Er was een grote opkomst bij het koffiedrinken op de avond van het kerstdiner voor de kinderen. Bij het koffieschenken stonden 4 ouders uit de ouderraad. Deze bezetting was ook zeker nodig gezien de grote opkomst.
  Kerstviering in de ochtend: Was met bezetting van drie ouders goed te doen.
 •  Activiteiten
  • Foto voor op de website is gemaakt.
  • Eric en Ariënne stoppen na de zomervakantie met de OR. Een ieder wordt gevraagd om op korte termijn te laten weten als men volgend schooljaar wil stoppen met de OR.
  • Eric plaatst een oproep in het lopend vuurtje m.b.t. nieuwe leden voor de OR
  • De statuten van de OR zijn doorgenomen en waar nodig aangepast. Dit concept stuurt Eric ter goedkeuring door naar de MR en naar Teun.
 • Verjaardagen (team en ondersteunend personeel)
  Lijst doorgelopen
 • Rondvraag
  Op 25 april zijn er weer koningsspelen. De OR biedt het team aan te participeren bij de organisatie van de koningsspelen. 
 • Sluiting van de vergadering

Notulen ouderraadvergadering 19 februari 2014
Aanwezig: Eric, Agnes, Dymphna Monique, Kirsten, Angelique, Margaux
Aanwezig namens MR: geen
Aanwezig namens Team: Désirée, Elly
Afwezig: Miranda B., Christel, Saskia, Ciska, Brigitte, Ariënne

 • Opening
  Eric opent de vergadering.
 • Notulen van de vorige vergadering
  Geen op of aanmerkingen.
 • Ingekomen post en stukken
  NVT
 • Mededelingen Team/MR/Penningmeester
  Team: Bij de koningsspelen zal de OR helpen met ontbijt
  MR: geen mededelingen
  Penningmeester: De herinneringen voor de ouderbijdrage zijn verzonden. De begroting zal aangepast moeten worden omdat er minder ouderbijdrage binnen komt als enkele jaren geleden. In het lopend vuurtje zal nog een keer geattendeerd worden op betalen van de ouderbijdrage.
 • Evaluatie
  NVT
 • Activiteiten
  paasviering: vrijdag 18 april 2014
 • Verjaardagen  (team en ondersteunend personeel)
  Lijst doorgelopen
 • Reglement doornemen
  Eric zal het regelement aanpassen na enkele inhoudelijke en tekstuele opmerkingen en zal het daarna het voorstel naar MR en Teun sturen
 • Rondvraag
  Eric zal een draaiboek maken met werkzaamheden van de voorzitter.
  Het reglement moet een document worden dat gaat leven. Als het klaar is zal het op de website worden gezet. Bij aanvang van het schooljaar met de OR het doornemen.
 • Sluiting van de vergadering

 

Notulen ouderraadvergadering 11 maart 2014
Aanwezig: Eric, Dymphna, Kirsten, Angelique, Miranda, Christel, Saskia, Ciska, Arienne, Margaux
Aanwezig namens MR: geen
Aanwezig namens Team: Désirée, Elly
Afwezig: Brigitte, Agnes, Monique, Karin

 • Opening
  Eric opent de vergadering.
 • Notulen van de vorige vergadering
  Geen op of aanmerkingen.
 • Ingekomen post en stukken
  Papieren voor de avond vierdaagse via Teun afgegeven. Kan er eventueel een tweede post bij zodat de mensen die de langere afstanden lopen later nog iets krijgen? Team gaat dit bekijken, plattegrond dient aan hen afgegeven te worden. Kirsten geeft zich op als extra hulpouder. 
 • Mededelingen Team/MR/Penningmeester
  Team: Koningsspelen 25 april 2014 zijn in de ochtend i.v.m. bruiloft Frederike; Start met ontbijt (gesubsidieerd door gemeente) OR ondersteunt daarbij.
  MR:  geen mededelingen, vergadering verzet over 2 weken.
  Penningmeester:
  Vrijwillige ouderbijdrage is binnen.
  Begroting dient bijgesteld te worden.
  Begroting bespreken volgende vergadering.
 • Evaluatie
  Geen
 • Activiteiten
  paasviering: vrijdag 18 april 2014
  Koningsspelen 25 april 2014 OR ondersteunt bij ontbijt
  Bruiloft Juf Frederike
 • Verjaardagen (team en ondersteunend personeel)
  Lijst doorgelopen
 • Reglement doornemen
  Concept is naar MR en Teun verstuurd
 • Rondvraag
  Christel geeft morgen les in groep 8 namens de Rabobank, thema: week van het geld
 • Sluiting van de vergadering

Volgende vergadering is op woensdag 16 april 2014 om 20.00