OUDERRAAD

 


Wat doen we als ouderraad:

Activiteiten

1. Wij willen op een actieve en praktische manier bezig zijn binnen de school om op deze wijze mee te helpen om ieder kind een fantastische tijd op “De Kroevendonk” te geven.
2. De ouderraad helpt bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten in en buiten school. Bijvoorbeeld:
* kinderboekenweek
* sinterklaasfeest
* de kerst- en paasviering
* de sportdag
* de avondvierdaagse
* de projectweek
* het afscheid van groep 8
* en leden van de ouderraad zijn klasse-ouder
3. De ouderraad kan, als daartoe aanleiding is, ook op eigen initiatief adviezen geven aan de oudergeleiding van de medezeggenschapsraad.
4. Aan het begin van elk schooljaar wordt een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders gevraagd. Deze staat ook genoemd in de schoolgids. De ouderraad “beheert” de vrijwillige ouderbijdrage waarmee de diverse activiteiten worden betaald.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de organisatie of uitvoering van activiteiten, het lid worden van de ouderraad, de notulen van de vergaderingen of andere activiteiten, vraag het aan een klasse-ouder of stuur dan een mailtje naar: ouderraad@kroevendonk.nl.

Wilt u wel graag helpen op school, maar heeft u geen tijd om deel te nemen aan de ouderraad, dan kunt u zich ook via het ouderhulpboekje aanmelden.

Wat doen we als ouderraad:

Vergaderingen:

Ongeveer één keer per maand komen we samen om de verschillende activiteiten te bespreken. In de vergaderingen is er tevens overleg met het team (de school) en wanneer nodig met de MR (medezeggenschapsraad).