Per 1 maart 2020 geldt het volgende organisatieschema: Organisatiestructuur per 010320.