MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad van De Kroevendonk bestaat uit 6 leden. Drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vertegenwoordigers vanuit het team. De medezeggenschapsraad (MR) bespreekt allerlei zaken rond de school, maar richt zich met name op de beleidszaken. De MR is een wettelijk orgaan en heeft voor bepaalde zaken een beslissende stem. Om alles goed op elkaar af te stemmen vergadert de MR een aantal keren per jaar met de directeur/bestuurder van de school en minimaal 2x per jaar met het toezichthoudend bestuur.

De MR bestaat in schooljaar 2019-2020 uit:

Oudergeleding:

dhr. Ibrahim Benkhlifa
dhr. Robin Leus (voorzitter)
dhr. Ralph van der Star

Personeelsgeleding:

juf Désirée
juf Liza
juf Lotte

De MR heeft een eigen mailadres: medezeggenschapsraad@kroevendonk.nl

Om goed te kunnen werken heeft de MR een jaarplan opgesteld. Dit plan is te bekijken en te downloaden: Jaarplan MR kroevendonk 2019-2020. Het jaarverslag 2018-2019 is ook te bekijken: Jaarverslag MR De Kroevendonk 2018-2019.