Dankzij de aanwezigheid van de buitenschoolse opvang Dotjes naast De Kroevendonk is opvang en onderwijs mogelijk van 7.00 – 19.00 uur.

Naast De Kroevendonk ligt het gebouw van kinderopvang en buitenschoolse opvang Dotjes. Veel kinderen van De Kroevendonk die gebruik maken van de buitenschoolse opvang (bso) gaan hier naar toe. Zij worden gehaald en gebracht door medewerkers van de bso. Informatie over de bso is te vinden op de website van Dotjes.

De buitenschoolse opvang is van maandat tot en met vrijdag, met uitzondering van de erkende feestdagen, 52 weken per jaar van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 12.00 uur tot 19.00 uur geopend. In de vakantieperiodes is de buitenschoolse opvang zelfs de hele dag, van 07.00 – 19.00 uur, geopend. Van de buitenschoolse opvang in de vakantieperiodes kunnen ook die kinderen gebruik maken, die (nog) niet bij Dotjes staan ingeschreven. Informatie is te verkrijgen bij Dotjes.

Er zijn natuurlijk ook kinderen van De Kroevendonk die gebruik maken van gastouders of andere vormen van opvang.