Sinds schooljaar 2015-2016 is De Kroevendonk een vreedzame school.

De vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, ze staan open voor de verschillen tussen mensen.

In de pedagogische visie van de vreedzame school staan een aantal uitgangspunten centraal:

  • Het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie.
  • Het creëren van een positieve sociale en morele norm.
  • Het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

De visie en het programma van de vreedzame school passen uitstekend bij de visie van De Kroevendonk. Het is voor ons dus logisch dat we voor dit programma hebben gekozen. Het team is geschoold om met dit programma te werken. Naast de basisschool werkt ook de peutergroep met het programma van de vreedzame school. Inmiddels zijn er onder leiding van het jongerenwerk van Boost contacten in de wijk Langdonk om samen te komen tot een vreedzame wijk.

Vanuit onze visie hebben we met behulp van het programma van de vreedzame school ook ons beleidsplan sociale veiligheid (inclusief pestprotocol) geschreven: beleidsplan sociale veiligheid pestprotocol

Meer informatie over de vreedzame school is onder andere te vinden via www.vreedzaam.net.