OP NAAR HET
VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan het eind van groep 8 is er natuurlijk de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Op De Kroevendonk hanteren we een protocol verwijzing voortgezet onderwijs wat in overleg met het Roosendaalse onderwijsveld is opgesteld.

Voor leerlingen (en hun ouders) in de bovenbouw is het belangrijk zich tijdig te oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld de open dagen te bezoeken. Verder is het uiteraard altijd mogelijk de verschillende websites van de scholen te bezoeken en eventueel een schoolgids aan te vragen.

Na het definitieve advies wat de basisschool geeft kun je je aan gaan melden bij het voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn twee avonden gereserveerd.