LEERLINGENZORG

De Kroevendonk kent een uitgebreide leerlingenzorg. We vinden dat in principe alle leerlingen regulier onderwijs moeten kunnen volgen. We kiezen daarom voor een inclusief model. Net als in ons onderwijs geloven we ook bij de leerlingenzorg dat ieder kind ontwikkelingsmogelijkheden heeft.

De leerlingenzorg wordt aangestuurd door juf Katinka. Zij is staflid en intern begeleider van onze school. Daarnaast kennen we nog een intern begeleider (juf Meri) voor met name de begeleiding van de leerlingen met leerlinggebonden financiering. Ter ondersteuning van de groepsleerkrachten werken er verder onderwijsassistenten (juf Simone, juf Carlijn en juf Mathitja) op De Kroevendonk en hebben we 1 leraarondersteuner (juf Kimberley).

In de folder leerlingenzorg (Zorgfolder schooljaar 2016-2017) die jaarlijks wordt bijgewerkt vindt u een uitgebreide beschrijving van de leerlingenzorg op De Kroevendonk. Deze folder is te downloaden en natuurlijk ook op te vragen bij de administratie. In deze folder kunt u informatie vinden over o.a. de ambulante begeleiding, begeleiding van meerbegaafde leerlingen, ouderbetrokkenheid bij de zorg, de structuur enz. enz.

Kinderen met een onvoldoende woordenschat krijgen in groep 1 en/of 2 extra begeleiding van juf Kimberley. Via onderstaande link kunt u zien wat ze daar allemaal doen.

Ik en Ko