LEERLINGENZORG

De Kroevendonk kent een uitgebreide leerlingenzorg. We vinden dat in principe alle leerlingen regulier onderwijs moeten kunnen volgen. We kiezen daarom voor een inclusief model. Net als in ons onderwijs geloven we ook bij de leerlingenzorg dat ieder kind ontwikkelingsmogelijkheden heeft. In het kader van de leerlingenzorg geven we ook specifiek aandacht aan kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. Zo zijn er naast het aangepaste programma in de eigen groep bijvoorbeeld speciale kangoeroegroepen onder leiding van juf Debby. Zie ook het speciale beleidsplan: Beleid (hoog)begaafde leerlingen

De leerlingenzorg wordt aangestuurd door juf Katinka. Zij is staflid en intern begeleider voor de bovenbouw van onze school. Daarnaast kennen we nog een intern begeleider voor de onderbouw (juf Meri). Ter ondersteuning van de groepsleerkrachten werken er verder onderwijsassistenten (juf Floor, juf Michelle, meneer Bert en meneer Erik) op De Kroevendonk en hebben we 1 leraarondersteuner (juf Kimberley).

In de folder leerlingenzorg die jaarlijks wordt bijgewerkt vindt u een uitgebreide beschrijving van de leerlingenzorg op De Kroevendonk. Deze folder is te downloaden ( Zorgfolder schooljaar 2018-2019 ) en natuurlijk ook op te vragen bij de administratie. In deze folder kunt u informatie vinden over o.a. de ambulante begeleiding, begeleiding van meerbegaafde leerlingen, ouderbetrokkenheid bij de zorg, de structuur enz. enz.

Voor het samenwerkingsverband passend onderwijs is een format met een ondersteuningsprofiel ingevuld. Naar onze mening is dit teveel gebaseerd op een zogenaamd medisch model. Wij willen graag naar de mogelijkheden van ieder kind krijgen vanuit een inclusieve visie. Het profiel is hier te downloaden: Schoolondersteuningsprofiel De Kroevendonk aanpassing 230315 (5)