De onderwijsinspectie oordeelt positief over het onderwijs op De Kroevendonk. We hebben dan ook het zogenaamde basisarrangement. Dit betekent dat de inspectie oordeelt dat er geen risico’s zijn voor de onderwijskwaliteit. Het is de bedoeling dat we op deze pagina binnenkort meer informatie geven over onze kwaliteit, maar ook over verbeterpunten waar we aan werken. Verder zullen we ook de inspectierapporten opnemen zodat u deze kunt downloaden.

Van de inspectie ontvingen we een brief (21 december 2011) waarin de vaststelling van het basisarrangement wordt genoemd en dat de inspectie geen risico’s ziet in de opbrengsten van het voorgaande schooljaar. De brief is te downloaden: Onderwijsinspectie 211211.