KERKEN

Als protestants christelijke basisschool werken we waar mogelijk samen met de protestantse kerken in Roosendaal. Deze samenwerking komt op allerlei manieren tot uiting. Bijvoorbeeld in het meewerken aan kerkdiensten en het samen optrekken bij acties als “Actie4Kids”.

Informatie over deze kerken kunt u vinden op de betreffende websites.

Protestantse Gemeente Roosendaal (PGR)
Evangelische Gemeenschap Roosendaal (EGR)