AANMELDEN

Basisschool

Het aanmelden van uw zoon/dochter gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek. Een afspraak voor dit gesprek kunt u maken via de administratie (0165-541809). In dat gesprek wordt informatie gegeven over de school en ons onderwijs. Uiteraard is er alle gelegenheid om een antwoord te krijgen op eventuele vragen. Tijdens dit bezoek aan de school krijgt u ook een rondleiding langs de verschillende groepen zodat u goed kunt zien en ervaren hoe het onderwijs er op De Kroevendonk uit ziet. Daar waar sprake is van een leerling die speciale zorg nodig heeft, zal bij het eerste gesprek de intern begeleider aanwezig zijn om de zorg die uw kind nodig heeft zo goed mogelijk in beeld te brengen. Op deze manier kunnen we vanaf de start de begeleidingsbehoefte goed in beeld brengen.
Vanwege de grote belangstelling voor het onderwijs op De Kroevendonk is het belangrijk om tijdig aan te melden. Bij zogenaamde tussentijdse instroom, dus leerlingen die bijvoorbeeld instromen in groep 5, bekijken we nauwkeurig of plaatsing mogelijk is.

Als een leerling is ingeschreven neemt de groepsleerkracht ongeveer een maand voordat een kind vier jaar wordt contact met u op. U kunt dan een datum afspreken om samen met uw kind de eerste keer mee te doen in de groep. Daarna is er nog de mogelijkheid om enkele ochtenden alvast te komen wennen. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind hele dagen naar school.


Peutergroep en buitenschoolse opvang

Voor de peutergroep kunt u contact opnemen met Elna Wattel (ewattel@kroevendonk.nl) of telefonisch via 0165-562310. Tijdens een kennismakingsgesprek ontvangt u dan het aanmeldformulier en eventuele verdere uitleg. Het is ook mogelijk om via de volgende link een aanmeldformulier in te vullen en te versturen: https://kroevendonk.flexkids.nl/aanvraag

 

Voor de buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met Dotjes: info@dotjes.nl of 0165-392564.