INTEGRAAL KIND CENTRUM

Dankzij een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders in Roosendaal, wat werd genomen eind december 2014, kon ons schoolgebouw worden uitgebreid met 4 tijdelijke lokalen. Met het plaatsen van deze lokalen zitten alle groepen weer samen op de hoofdlocatie en kon ook onze peutergroep in het zelfde gebouw worden ondergebracht.

Deze verandering heeft het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van een integraal kind centrum. Door intensieve samenwerking met kinderdagverblijf Dotjes en stichting peuterspeelzalen Roosendaal kunnen we zorgen voor een sluitend aanbod van 7.00 – 19.00 uur. Met ingang van schooljaar 2015-2016 is het officiĆ«le startsein voor het eerste IKC van Roosendaal gegeven door de wethouder van onderwijs. In het kindcentrum heeft ook Stichting Wij Samen een plaats gevonden voor de opvang van kinderen met een meervoudige beperking. In de komende periode en jaren zal het IKC steeds verder worden uitgebouwd. Voor het ikc is een speciale pagina gemaakt waar u onder andere kunt zien wie de partners van het ikc zijn: www.ikckroevendonk.nl. Er is een groeidocument beschikbaar wat de richting van het ikc aangeeft. Dit document is te downloaden: IKC De Kroevendonk een beschrijving – groeidocument