Vrijdag 14 april vierden we op De Kroevendonk het Paasfeest. ’s Morgens eerst een heerlijk paasontbijt in de verschillende groepen en daarna zijn we met alle kinderen van de school naar de Levensschool gelopen. Samen hielden we daar een viering. Alle groepen hadden hier iets voor voorbereid. Het was een mooie bijeenkomst samen met alle Kroevendonkers.