Op deze pagina staat de agenda voor de komende periode en is ook een actueel weekoverzicht te vinden.

17 september Juf Vianne en juf Maria zijn jarig
Geluid is overal (Cultuuraanbod) groep 1/2A en 1/2B
Naschools aanbod: huiswerkklas (15.15 – 15.45 uur)
Naschools aanbod: voetbal (15.15 – 16.15 uur)
18 september Geluid is overal (Cultuuraanbod) groep 1/2C en 1/2D
Naschools aanbod: huiswerkklas (15.15 – 15.45 uur)
Vergadering medezeggenschapsraad (20.00 – 22.00 uur)
19 september Nieuwe editie van het Lopend Vuurtje
Juf Michelle is jarig
Sportdag
Schoolkorfbaltoernooi
20 september Naschools aanbod: huiswerkklas (15.15 – 15.45 uur)
22 september Burendag Langdonk
23 september Roosendaals Treffen
24 t/m 28 september Week van de pauzehap
24 september Naschools aanbod: huiswerkklas (15.15 – 15.45 uur)
Naschools aanbod: voetbal (15.15 – 16.15 uur)
25 september Juf Chantal is jarig
Naschools aanbod: huiswerkklas (15.15 – 15.45 uur)
Vergadering Raad van Toezicht met directeur-bestuurder (20.00 – 22.00 uur)
26 september Eerste ronde kinderpostzegels
27 september Naschools aanbod: huiswerkklas (15.15 – 15.45 uur)
29 september Meneer Hans is jarig
1 en 2 oktober Schoolfotograaf

Bijzonderheden week 38 (17 t/m 21 oktober): 

Peutergroepen: Juf Elna, juf Helene, juf Joyce M en juf Judith.

Groep 1/2A: Juf Liesbeth is er maandag, donderdag en vrijdag, juf Claartje dinsdag en woensdag.
Groep 1/2B: Juf Carlijn is er maandag t/m woensdag en juf Astrid donderdag en vrijdag.
Groep 1/2C: Juf Kimberley is er maandag en juf Desiree de rest van de week.
Groep 1/2D: Juf Maria is er maandag en dinsdag, juf Chantal woensdag t/m vrijdag.
Groep 3A: Juf Vianne is er de hele week.
Groep 3B: Juf Liza is er de hele week.
Groep 4A: Meneer Carlos is er de hele week.
Groep 4/5B: Juf Nienke H is er maandag, dinsdag en donderdag, juf Frederike woensdag t/m vrijdag.
Groep 5A: Juf Lotte is er de hele week.
Groep 5C: Juf Naomi is er de hele week.
Groep 6A: Juf Nienke R is er maandag t/m donderdag en juf Anne is er vrijdag.
Groep 6B: Juf Joyce is er de hele week behalve donderdagmorgen, meneer Bert is er donderdagmorgen.
Groep 7A: Juf Ascania is er maandag t/m woensdag en juf Rowena dinsdag, donderdag en vrijdag.
Groep 8A: Meneer Hans is er maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, juf Debby is er dinsdag en donderdagmorgen.

coödinatieteam (ambulante uren):
Juf Zwaan (onderbouw coördinator): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Vera (bovenbouw coördinator): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Katinka (intern begeleider): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Debby (orthopedagoog): donderdagmiddag en vrijdag.
Meneer Teun (directeur): maandag t/m woensdag.

Intern begeleider onderbouw:
Juf Meri: maandag, dinsdag en donderdag.

ICT-coach:
Meneer Hans: dinsdag.

Onderwijsondersteunend personeel:
Meneer Jan (conciërge): dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 13.00 uur.
Juf Kimberley (leraarondersteuner): dinsdag en donderdag.
Juf Ellen (administratief medewerker): dinsdag t/m vrijdag.
Meneer Bert (onderwijsassistent): dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.
Juf Floor (onderwijsassistent): de hele week.
Meneer Erik (onderwijsassistent): maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Michelle (onderwijsassistent): maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen.
Juf Marjolijn (administratie peutergroepen): maandag