Op deze pagina staat de agenda voor de komende periode en is ook een actueel weekoverzicht te vinden.

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie
16 juli Juf Joyce Z. is jarig
20 juli Juf Liza is jarig
30 juli Meneer Teun is jarig
31 juli Juf Debby is jarig
17 augustus Juf Nienke R is jarig
20 augustus Eerste schooldag 2018-2019
Startviering (13.00 – 13.45 uur)
22 augustus Nieuwe editie van het Lopend Vuurtje
Hoofdluiscontrole
24 augustus Feest meneer Jan
27 augustus Start lessen Spaans
3 t/m 7 september Startgesprekken
3 september Meneer Carlos en meneer Erik zijn jarig
Opvoedspreekuur (14.00 – 15.00 uur)
4 september Informatieavond groepen 3
(19.30 – 21.00 uur)
5 september Nieuwe editie van het Lopend Vuurtje
6 september Start talentenatelier midden- en bovenbouw

Bijzonderheden week 34 (20 t/m 24 augustus): 

Peutergroepen: Juf Elna, juf Helene, juf Joyce M en juf Judith.

Groep 1/2A: Juf Liesbeth is er maandag, donderdag en vrijdag, juf Claartje dinsdag en woensdag.
Groep 1/2B: Juf Carlijn is er maandag t/m woensdag en juf Astrid donderdag en vrijdag.
Groep 1/2C: Juf Desiree is er de hele week.
Groep 1/2D: Juf Maria is er maandag en dinsdag, juf Chantal woensdag t/m vrijdag.
Groep 3A: Juf Vianne is er de hele week.
Groep 3B: Juf Liza is er de hele week.
Groep 4A: Meneer Carlos is er de hele week.
Groep 4/5B: Juf Nienke H is er maandag, dinsdag en donderdag, juf Frederike woensdag t/m vrijdag.
Groep 5A: Juf Lotte is er de hele week.
Groep 5C: Juf Naomi is er de hele week.
Groep 6A: Juf Joyce is er de hele week behalve donderdagmorgen, meneer Bert is er donderdagmorgen.
Groep 6B: Juf Nienke R is er maandag t/m donderdag en juf Anne is er vrijdag.
Groep 7A: Juf Ascania is er maandag t/m woensdag en juf Rowena dinsdag, donderdag en vrijdag.
Groep 8A: Meneer Hans is er maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, juf Debby is er dinsdag en donderdagmorgen.

coödinatieteam (ambulante uren):
Juf Zwaan (onderbouw coördinator): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Vera (bovenbouw coördinator): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Katinka (intern begeleider): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Debby (orthopedagoog): donderdagmiddag en vrijdag.
Meneer Teun (directeur): de hele week.

Intern begeleider onderbouw:
Juf Meri: maandag, dinsdag en donderdag.

ICT-coach:
Meneer Hans: dinsdag.

Onderwijsondersteunend personeel:
Meneer Jan (conciërge): dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 13.00 uur.
Juf Kimberley (leraarondersteuner): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Ellen (administratief medewerker): dinsdag t/m vrijdag.
Meneer Bert (onderwijsassistent): dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.
Juf Floor (onderwijsassistent): de hele week.
Meneer Erik (onderwijsassistent): maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Michelle (onderwijsassistent): maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen.
Juf Marjolijn (administratie peutergroepen): maandag