Op deze pagina een overzicht van activiteiten en de weekplanning.

 28 september Kick-off bijeenkomst bouwteam nieuwbouw
 29 september Meneer Hans is jarig
NIO-test groep 8
Vergadering MR en directeur-bestuurder
 30 september Start kinderboekenweek
 1 oktober De architect komt stage lopen en gaat in gesprek met o.a. de leerlingenraad
Scholingsbijeenkomst personeel (16.00 – 20.30 uur)
 5 oktober Juf Lotte is jarig
 6 oktober Juf Elina is jarig
 7 oktober Nieuwe editie van het Lopend Vuurtje
Bijeenkomst ontwerpteam nieuwbouw
 12 t/m 16 oktober Verkeersweek

Bijzonderheden week 40(28 september t/m 2 oktober):

Peutergroepen: Juf Bichou, juf Helene, juf Joyce M en juf Judith.

Groep 1/2A: Juf Claartje is er maandag t/m woensdag en juf Liesbeth dinsdag, donderdag en vrijdag.
Groep 1/2B: Juf Wendy is er maandag en dinsdag, juf Sjoukje woensdag t/m vrijdag.
Groep 1/2C: Juf Désirée is er de hele week.
Groep 1/2D: Juf Carlijn is er maandag t/m woensdag, juf Marloes donderdag en vrijdag.
Groep 3A: Juf Sissi is er maandag en woensdag, meneer Xin-Nan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Groep 3B: Juf Liza is er de hele week.
Groep 4A: Meneer Carlos is er de hele week.
Groep 4B: Juf Joyce is er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, meneer Xin-Nan woensdag.
Groep 5A: Juf Nadia is er maandag en dinsdag, juf Frederike woensdag, donderdag en vrijdag.
Groep 5/6B: Juf Naomi is er de hele week.
Groep 6A: Juf Nienke B. is er maandag t/m donderdag en juf Debby vrijdag.
Groep 7A: Meneer Pieter is er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, juf Ascania woensdag.
Groep 7B: Juf Elina is er de hele week, en juf Ascania maandag en dinsdag.
Groep 8: Juf Lotte is er de hele week, meneer Hans maandag t/m donderdag en juf Rowena donderdag en vrijdag.

coördinatieteam (ambulante uren):
Juf Vera (leidinggevende onderwijs): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Elna (leidingevende kinderopvang): dinsdag t/m donderdag.
Juf Katinka (intern begeleider groepen 4 t/m 8): maandag t/m woensdag.
Juf Meri (intern begeleider groepen 1 t/m 3): dinsdag, donderdag en vrijdag.
Juf Debby (beleidsmedewerker-orthopedagoog): dinsdag en donderdag
Juf Zwaan (adviserend lid): maandag en dinsdag
Meneer Teun (directeur): maandag t/m donderdag.

ICT-coach:
Meneer Hans: vrijdag.
Meneer Pieter: woensdag.

Onderwijsondersteunend personeel:
Meneer Jan (conciërge): afwisselende dagen.
Meneer Koos (conciërge): dinsdag t/m vrijdag.
Juf Kimberley (leraarondersteuner): met verlof.
Juf Floor (leraarondersteuner): de hele week.
Juf Ellen (administratief medewerker): maandag t/m donderdag.
Meneer Erik (onderwijsassistent): maandag, donderdag en vrijdag.
Meneer Bert (onderwijsassistent): maandag t/m donderdag.
Juf Sabine (onderwijsassistent): maandag, dinsdag en donderdagmorgen.
Juf Jolanda (onderwijsassistent): maandag, donderdag en vrijdagmorgen.
Juf Marjolijn (administratie peutergroepen): maandagmiddag.

Ondersteuning NT-2:
Juf Nienke H. (NT-2 specialist): maandag en dinsdag.
Juf Astrid (onderwijsassistent): donderdag en vrijdagmorgen.