Op deze pagina staat de agenda voor de komende periode en is ook een actueel weekoverzicht te vinden.

18 januari Juf Marjolijn is jarig
20 januari Inloopspreekuur jeugdprofessional 14.00 – 15.00 uur
Naschools aanbod: huiswerkklas 15.15 – 15.45 uur (groepen 6 t/m 8)
Naschools aanbod: voetbal 15.15 – 16.00 uur
21 januari Naschools aanbod: huiswerkklas 15.15 – 15.45 uur (groepen 6 t/m 8)
22 januari Middagbezoek vanuit basisschool de Stappen (Wouw)
23 januari Plantdag Tiny Forest
Naschools aanbod: huiswerkklas 15.15 – 15.45 uur (groepen 6 t/m 8)
24 januari Naschools aanbod: schaakles voor het schoolschaakteam 15.00 – 16.00 uur
27 januari Naschools aanbod: huiswerkklas 15.15 – 15.45 uur (groepen 6 t/m 8)
Naschools aanbod: voetbal 15.15 – 16.00 uur
28 januari Naschools aanbod: huiswerkklas 15.15 – 15.45 uur (groepen 6 t/m 8)
Vergadering medezeggenschapsraad met directeur-bestuurder (20.00 – 22.00 uur)
29 januari Nieuwe editie van het Lopend Vuurtje

Bijzonderheden week 3 (13 t/m 17 januari):

Peutergroepen: Juf Bichou, juf Helene, juf Joyce M en juf Judith.

Groep 1/2A: Juf Liesbeth is er maandag, donderdag en vrijdag, juf Claartje dinsdag t/m donderdag
Groep 1/2B: Juf Vianne is er maandag t/m vrijdag en juf Désirée extra op dinsdag.
Groep 1/2C: Juf Wendy is er maandag en dinsdag, juf Désirée maandag en woensdag t/m vrijdag.
Groep 1/2D: Juf Carlijn is er maandag t/m woensdag, juf Marloes donderdag en vrijdag.
Groep 3A: Juf Nienke H. is er maandag, dinsdag en donderdag, juf Frederike woensdag t/m vrijdag.
Groep 3B: Juf Liza is er de hele week. Juf Maria is op maandag en dinsdag extra in de groepen 3.
Groep 4A: Juf Claartje is er maandag en juf Joyce de rest van de week.
Groep 4/5B: Meneer Carlos is er de hele week en meneer Xin-Nan op maandag en dinsdag.
Groep 5A: Juf Naomi is er de hele week.
Groep 6A: Meneer Pieter is er de hele week.
Groep 6B: Juf Ascania is er maandag t/m woensdag en juf Nienke B. dinsdag t/m vrijdag.
Groep 7A: Meneer Bert is er maandag t/m woensdag en juf Rowena dinsdag, donderdag en vrijdag.
Groep 7B: Juf Lotte is er de hele week.
Groep 8A: Juf Sissi is er maandag en woensdag, meneer Hans maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

coördinatieteam (ambulante uren):
Juf Zwaan (onderbouw coördinator): maandag, dinsdag en donderdag.
Juf Vera (bovenbouw coördinator): dinsdag en donderdag.
Juf Katinka (intern begeleider): maandag, dinsdagmiddag en donderdag.
Juf Debby (orthopedagoog): dinsdag en vrijdag.
Meneer Teun (directeur): maandag, woensdag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag.

Leidinggevende peutergroepen:
Juf Elna: maandag t/m donderdag.

Intern begeleider onderbouw:
Juf Meri: maandag, dinsdag en vrijdag.

ICT-coach:
Meneer Hans: woensdag.

Onderwijsondersteunend personeel:
Meneer Jan (conciërge): dinsdag en vrijdag van 8.00 – 13.00 uur.
Juf Kimberley (leraarondersteuner): maandag t/m woensdag.
Juf Floor (leraarondersteuner): de hele week.
Juf Ellen (administratief medewerker):maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Meneer Bert (onderwijsassistent): donderdag.
Meneer Erik (onderwijsassistent): maandag, donderdag en vrijdag.
Juf Astrid (onderwijsassistent): donderdag en vrijdag.
Meneer Xin-Nan (onderwijsassistent): donderdag en vrijdagmorgen.
Juf Marjolijn (administratie peutergroepen): maandagmiddag.