De Kroevendonk is de enige protestants christelijke basisschool in Roosendaal. Een school waar ongeveer 330 leerlingen een plek hebben gevonden. Een school waar de zorg voor de leerlingen hoog in het vaandel staat en we inclusief denken.

Deze homepage heeft enerzijds als doel de lezer kennis te laten maken met onze school, anderzijds kunnen ook ouders, leerlingen en leerkrachten hier allerlei waardevolle en leuke informatie vinden.

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om onze school eens in het echt te bezoeken. Onder aan deze pagina staat het adres.

Als eerste basisschool in Roosendaal krijgen we de kans om samen met onze partners een I(ntegraal) K(ind) C(entrum) te ontwikkelen. Om dit te realiseren zijn er 4 extra lokalen bij de hoofdlocatie geplaatst zodat alle groepen inclusief de peutergroep op één locatie te vinden zijn. De periode tot 1 augustus 2015 zal vooral in het teken staan van de voorbereidingen zodat we met ingang van schooljaar 2015-2016 echt kunnen spreken over IKC De Kroevendonk. De kernpartners binnen het IKC zijn basisschool De Kroevendonk, kinderdagverblijf Dotjes en peutergroep De Kroevendonk. Verder zijn er diverse andere partners waar we mee samen werken.