De Kroevendonk is de enige protestants christelijke basisschool in Roosendaal. Een school waar ongeveer 350 leerlingen een plek hebben gevonden. Een school waar de zorg voor de leerlingen hoog in het vaandel staat en we inclusief denken.

Deze homepage heeft enerzijds als doel de lezer kennis te laten maken met onze school, anderzijds kunnen ook ouders, leerlingen en leerkrachten hier allerlei waardevolle en leuke informatie vinden.

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om onze school eens in het echt te bezoeken. Onder aan deze pagina staat het adres. Vanwege de coronamaatregelen zijn er helaas geen bezoeken mogelijk. Informatie wordt digitaal en eventueel via videobellen verstrekt.

Als eerste basisschool in Roosendaal kregen we de kans om per schooljaar 2015-2016 te starten met een I(ntegraal) K(ind) C(entrum). De ontwikkeling van dit centrum voor spelen, leren en ontwikkelen van 0 – 12 jaar is een groeiproces. De kernpartners binnen het IKC zijn basisschool De Kroevendonk, kinderdagverblijf Dotjes, peutergroep De Kroevendonk en Stichting Wij Samen. Verder zijn er diverse andere partners waar we mee samen werken.

Maandag 8 juni gaat iedereen weer volledig naar school. Er gelden vanuit het landelijke protocol echter wel een aantal maatregelen die we aanvullend hebben vertaald naar een Kroevendonkprotocol: Volledige opening De Kroevendonk 8 juni 2020

 

We werken hard aan een nieuwe website, dus niet alle informatie op de huidige site is meer actueel……